موتور تک مارکوئیس مدل TME450

موتور بنزینی تک هندلی مارکوئیس مدل TME450

قدرت 15 اسب بخار